28 stycznia 2016 r.

Szanowni Państwo,
Z dumą i z ogromną przyjemnością informujemy, że po żmudnym procesie rejestracyjnym, spełniając wszystkie warunki rejestracji Izb Gospodarczych (zgodnie z ustawą o Izbach Gospodarczych z dnia 30 maja 1989 roku), Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki (KIGE), od 28 stycznia 2016 roku jest pełnoprawną organizacją branżową, skupiającą i reprezentującą firmy z szeroko pojętej branży elektrycznej. Tym samym, Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki (KIGE) jest największą Organizacją szeroko pojętej branży elektrycznej, tak pod względem liczby członków, jak również reprezentatywności samej branży, skupiająca ponad 100 firm produkcyjnych, dystrybucyjnych i wykonawczych, w większości na dzień dzisiejszy, z sektora MŚP.

Oficjalna inauguracja aktywności nastąpiła na Targach ELEKTROTECHNIKA-ŚWIATŁO-TELETECHNIKA 2016 w Warszawie w dniach 27-28-29.01.2016. Na wspólnym stoisku Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki zaprezentowało się 11 Firm, tj. około 10% KIGE, a kolejne ponad 14% w innych lokalizacjach. Łącznie na Targach wystawiło się ponad 24% firm-członków KIGE. Na targach członkowie KIGE zdobyli liczne nagrody i wyróżnienia, w tym: JEAN MÜLLER, ZIPP SKUTERY i VOLTENO.
Na Targach po raz pierwszy publicznie, pokazana została statuetka KIGE – Nagroda za Innowacje im. Jana Czochralskiego.

W dniu 22 marca 2016 roku odbędzie się w Hotelu GROMAN w Sękocinie Starym k/Warszawy, II. Walne Zgromadzenie Członków KIGE w celu przedyskutowania i zatwierdzenia celów do realizacji w najbliższych 2-3 latach oraz rozszerzenia składu Prezydium odpowiedzialnego za prowadzenie sekcji tematycznych i problemowych KIGE.

17 września 2015 r.

Szanowni Państwo,
W dniu 17 września 2015 roku KIGE, Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki postanowiła przyznawać, corocznie, wyróżnienie za osiągnięcia innowacyjne. Będzie to Nagroda za Innowacje im. Jana Czochralskiego, wyrażona będzie wystylizowaną statuetką, przyznawaną przez reprezentatywną kapitułę Nagrody KIGE.
Projekt i wykonanie statuetki KIGE powierzono znanej tarnowskiej Pracowni Ślusarstwa Artystycznego ARKADIA pod kierunkiem Rafała Kiecia.

11 czerwca 2015 r.

Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki (KIGE), powołana została w dniu 11 czerwca 2015 roku w Hotelu GROMAN w Sękocinie Starym k/Warszawy pod przewodnim hasłem

ŁĄCZYMY PRZEDSIĘBIORCZYCH.

Do pierwszego Zarządu zostali wybrani:

 • Sławomir Dębowski, Prezes
 • Łukasz Kasprzyk, Wiceprezes
 • Jacek Kosiorek, Wiceprezes

Do pierwszej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

 • Adam Bochenek
 • Artur Rozmus
 • Jakub Róziewicz

Wydarzenie obserwowali, m.in.: Prezes PRZEDSIĘBIORCY.PL, Pełnomocnik Prezesa Zarządu Głównego SEP i Redaktorzy prasy branżowej: Elektrosystemy, ElektroTrendy, Fachowy Elektryk, Rynek Elektryczny i Smart Grids Polska.
Inicjatywę wsparły: Ogólnopolski Cech Rzemiosł Budowlanych i Różnych, Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców PRZEDSIĘBIORCY.PL, Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego (PZPO), Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Zarząd Główny (SEP ZG) i Biuro Badawcze, ds. Jakości (SEP BBJ).

Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki (KIGE), oparta została na trzech podstawowych filarach, tj.: Produkcja, Dystrybucja i Wykonawstwo. Trzy podstawowe filary będą działać równolegle na czterech płaszczyznach: krajowej, międzynarodowej, szkoleniowej i lobbingowej. System organizacyjny oparto na matrycy systemu funkcjonalnego, pozwalającego na równoległe wielopłaszczyznowe działania

Głównym celem Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki jest zbudowanie szerokiej reprezentacji branży elektrycznej, ochrona praw i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych zrzeszonych członków KIGE, kreowania gospodarczej rzeczywistości branży elektrycznej, jak również budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy w Polsce.

Pierwsze informacje o powstaniu nowej Organizacji pojawiły się w czerwcu, lipcu i wrześniu 2015 roku. O podniosłym wydarzeniu donosiło większość tytułów branżowych.

26 maja 2015 r.

Szanowni Państwo,
W dobie ogólnopolskiego porozumienia społecznego, w celu minimalizacji niepotrzebnych, często trudno zrozumiałych podziałów, powołano Krajową Izbę Gospodarczą Elektryki.

Dzięki tej inicjatywie powstała niepowtarzalna okazja zbudowania szerokiej reprezentacji branży elektrycznej (w ogólnych sektorach/filarach: PRODUCENT, DYSTRYBUTOR, WYKONAWCA), samodzielnego kreowania naszej gospodarczej rzeczywistości i kształtowania branży elektrycznej (również dzięki demokratycznie wybranej reprezentacji), wg naszych potrzeb i marzeń, a nie wg recept decydentów różnych szczebli, którzy dostrzegają ją wtedy kiedy muszą rozświetlić swój pokój lub uruchomić samochód… (a tu nagła niespodzianka… – prądu brak).

ŁĄCZYMY PRZEDSIĘBIORCZYCH,
DZIAŁAMY WSPÓLNIE,
ABY OSIĄGAĆ WIĘCEJ LEPSZEGO JUTRA

Powstała niepowtarzalna szansa zapisania „białych kart”, tym co sami uznamy za istotne i ważne, przy okazji wzorując się na dobrych wzorcach okresu międzywojennego. Już sama nazwa nowej Organizacji nawiązuje do sprawdzonych wzorców.

„Izba Przemysłowo-Handlowa” zmieniła się na dzisiejszą, bardziej uniwersalną „Izbę Gospodarczą”, a nazwa „Krajowa” w zakresie pochodzenia kapitału jest bardziej pojemna niż nazwa „Polska”, która zawęża go do pochodzenia lokalnego. W epoce rosnącego globalizmu, kapitał przemieszcza się podobnie (choć zdecydowanie szybciej), jak 100 i więcej lat temu.

Polskie dane statystyczne z 1929 roku podają, że m.in. w Spółkach Akcyjnych obcy kapitał wynosił 33%, w górnictwie prawie 52%, w hutnictwie ponad 65%, w komunikacji i telefonach 30%, w elektrowniach i przedsiębiorstwach gazowniczych oraz wodnych 76%, w przemyśle chemicznym ponad 40%, itd.

Dlatego też, mając wiedzą historyczną i wiedzą o świecie współczesnym, należy mądrze, realizować hasło: „MYŚL GLOBALNIE – DZIAŁAJ LOKALNIE”.

Nie wolno rezygnować z naszej tożsamości, a wręcz przeciwnie, w ramach patriotyzmu gospodarczego należy maksymalnie pozyskiwać kapitał zagraniczny dla rozwoju polskiej gospodarki, dla naszej przyszłości i wspólnego dobra. Dlatego też, najpierw rozwikłajmy nasze pozorne sprzeczności wynikające z natury ludzkiej, wspólnie rozwiążmy na poziomie krajowym nasze potrzeby egzystencjalne, a później chętni, niech bawią się w politykę.

„Patriotyzm gospodarczy musi się stać fundamentem polityki gospodarczej naszego państwa i fundamentem naszych zachowań społecznych, ekonomicznych i konsumenckich. Od charakteru naszych odpowiedzi zależy nasza przyszłość.”

kige_logo_wp2

Logo Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki (KIGE), składa się z trzech elementów:

 • Sygnet – to zwizualizowany piorun, błyskawica, grom, impuls elektryczny, czy jak kto woli symbol prądu elektrycznego w kolorze czerwonym, wpisany w symboliczną mapę współczesnej Polski w kolorze szarym;
 • Logotyp – KIGE, to skrót nazwy Organizacji (w kolorze szarym);
 • Tagline – to pełna nazwa Organizacji (w kolorze szarym).
  Wszystkie elementy na białym tle.
  Połączenie barw daje uosobienie solidnej transparentnej aktywności.

Równoległe znaczenie sygnetu KIGE, to alegoria motoru, silnika, gdzie błyskawica jest wirnikiem, a piktogram Polski – stojanem. Symbolizuje energię motoryczną dającą siłę napędową do efektywnego działania.

Symbolika barw
Kolor Czerwony symbolizuje dynamikę, emocje, pasję, witalność i aktywność.
Kolor Szary symbolizuje solidność, neutralność i praktyczność.
Kolor Biały zawiera wszystkie kolory w sobie i symbolizuje czystość.
Połączenie kolorów daje mieszankę klarownej aktywnej ponadczasowej neutralności i silnego swoją solidnością ładunku emocjonalnego.

ZAPROSZENIE

WSZYSCY działający w szeroko pojętej branży elektrycznej, pragnący realizować swoje cele gospodarcze razem z innymi uczestnikami życia gospodarczego, mogą ze strony www.kige.pl, z zakładki ZGŁOSZENIE, pobrać Deklarację Przystąpienia do Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki.

Z uszanowaniem
Zarząd i Komisja Rewizyjna Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki
Kontakt:
e-mail: biuro@kige.pl;
kom. (+48) 500 055 708
więcej na: www.kige.pl;

„Należy pamiętać,
że nie ma nic bardziej trudnego do zaplanowania,
bardziej niepewnego, jeśli chodzi o osiągnięcie sukcesu
oraz bardziej niebezpiecznego w prowadzeniu
niż tworzenie nowego porządku rzeczy.
Ten kto inicjuje, natychmiast ma wrogów we wszystkich,
którzy mają korzyści z zachowania starych instytucji”
„Machiavelli 1513”

Comments are closed.