Grupa Inicjatywna reprezentująca przemysłowo-handlowe firmy elektrotechniczne,  powołuje nową organizację gospodarczą, pod roboczą nazwą

Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki

Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki (skrót KIGE), jako ORGANIZACJA SAMORZĄDOWA, zamierza być jedną z najważniejszych organizacji samorządowych polskiej branży elektrotechnicznej.

Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki, statutowo, strukturalnie i mentalnie będzie organizacją zarówno opiniotwórczą, jak i twórczą. Marzeniem pomysłodawców jest aby docelowo pełniła funkcję inicjatora branży elektrotechnicznej.
Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki zamierza, pod swoimi skrzydłami, skupiać jak najwięcej firm i stowarzyszeń branży elektrotechnicznej. Jest to praca na lata, a przyjmując polską specyfikę, jest to praca na bardzo długie lata.